ขณะนี้ระบบ Internet โรงเรียนมีปัญหาชั่วคราว คุณครูทุกท่านที่ใช้ School ICT ภายในโรงเรียนให้ใช้ผ่าน "โปรแกรมบ้านแดง"                                       

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย web browser สำหรับ ระบบ School ICT
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
คู่มือขั้นตอนการแจ้งความจำนง-และสมัครเรียนต่อชั้น ม1และม4 ปีการศึกษา 2558เข้าสู่หน้าหลัก